Tag: zaans museum

  • Zaans Museum in het NRC

    Zaans Museum in het NRC

    Voor het Zaans Museum portretteerde ik de medewerkers en maakte ik beelden van het museum en de dependances zoals het Wevershuisje. Het museum bereikte in november van 2016 de 100.000 bezoekers, het doel voor dit jaar. Het NRC Handelsblad besteedde aandacht aan deze mijlpaal.